Phoebe

Phoebe Vom Katthulthof


SExxxxx/2023


Född 26 Augusti 2023

Inavels koffecience  % SKK - Kullindex


Trefärgad - Långsvans

Info

VDH23/17900578

D.O.B 26/8-2023

Long Tail

Registrerad trefärgad (men är tvåfärgad)
Samkas Orion Solan


Dobgun´s Superior StraussDobgun´s Nordic Nike

Phoebe Vom Katthulthof

Newark I`M Buddy


Fantastic Frida vom Katthulthof
Dobgun´s Olivia Orli

Phoebes utställningsresultat