Mentalitets vokabulär

Förklaring av ord i samband med mentalitetAvreaktionsförmåga                                att kunna stoppa en handling

Dominans                                                  att kunna ha mod att hävda sig själv

Dådkraft                                                     att kunna stå emot faror

Förighet                                                      viljan att bli kontrollerad av föraren

Försvarslust                                               att defensivt hantera hotfulla situationer

Hårdhet                                                      att kunna bemästra obehag

Jaktlust                                                        att avväga angrepp i flykt med stor kraft i bettet

Kamplust                                                    att ha viljan att vinna kraftmätningen – motor

Koncentrationsförmåga                          att kunna arbeta utan att störas av omgivningen

Kopplingsförmåga                                    att välja rätt i alla situationer

Skärpa                                                        att kunna bli arg vid behov

Temperament                                           att ha förmågan att registrera förhållanden i omgivningen

Tillgänglighet                                             att vara godmodig mot människor